lundi 15 septembre 2008

Gernikako arbola

Gernikako arbola / L'Arbre de Guernica (capitale spirituelle).

- Gernikako arbola da bedeinkatua, / Arbre béni de Guernica,
- Euskaldunen artean guztiz maitatua: / Aimé de tous les Basques:
- Eman ta zabal zazu munduan frutua. / Donne et distribue ton fruit dans le monde entier.
- Adoratzen zaitugu arbola santua. / Nous t’adorons, ô arbre saint!.

- Mila urte inguru da esaten dutera / On dit qu’il y a environ mille ans
- Jainkoak jarri zuera Gernikan arbola; / Que Dieu planta l’arbre de Guernica;
- Zaude bada zutikan orain da denbora, / Reste debout aujourd’hui et pour toujours,
- Eroritzen bazera arras galdu gera / Car si tu tombes nous serons perdus.

- Ez zera eroriko arbola maitea, / Mais tu ne tomberas pas, ô arbre bien-aimé,
- Baldin portatzen bada bizkaiko juntea / Tant que le peuple de Biscaye se portera dignement,
- Laurok hartuko degu zurekin partea, / Et tant que les quatre provinces feront partie,
- Pakean bizi dedin euskaldun jendea. / Et feront vivre le peuple Basque dans la paix.

- Betiko bizi dedin Jaunari eskatzeko / Demandons au Seigneur qu’il vive pour toujours
- Jarri gaitezen danok laister belauniko; / Demandons-le tous à genoux;
- Eta bihotzetikan eskatu ezkero, / Et demandons-le du fond du cœur,
- Arbola biziko da orain eta gero. / L’arbre vivra aujourd’hui et pour toujours.

Aucun commentaire: